ამ გვერდის მეშვეობით თქვენ შეგიძლიათ დანიშნოთ ჩემთან კონსულტაცია როგორც პირადად ოფისში, ასევე ვირტუალური საშუალებით (სკაიპი, ტელეფონი). ოფისში ჩემთან პირადი კონსულტაციის საფასურია $100, ხოლო ვირტუალური საშუალებით კონსულტაცია $80. გთხოვთ ასევე გაითვალისწინოთ რომ, თუ კონსულტაციის შემდეგ გადაწყვეტთ რომ ჩემი მომსახურებით ისარგებლოთ თქვენს საქმესთან დაკავშირებით, კონსულტაციისთვის გადახდილი თანხა გამოაკლდება მომსახურებისთვის გადასახდელ საბოლოო საფასურს. გმადლობთ რომ ჩემი ოფისის მომსახურებით სარგებლობთ.