აშშ-ს ვიზა

გივი ქუტიძე

(248) 900-3399

 • საიმიგრაციო იურიდიული მომსახურება

– ნატურალიზაცია

– აშშ-ს ვიზები

– ბიზნეს იმიგრაცია

– მწვანე ბარათი

– თავშესაფარი

საემიგრაციო ადვოკატი


დამიკავშირდით

საიმიგრაციო საკითხების მოგვარება ადვოკატის დახმარებით

გახლავართ ნიუ-იორკის შტატში ლიცენზირებული ადვოკატი. დახმარებას ვუწევ კლიენტებს ისეთი პროცედურების გავლაში, როგორიცაა საიმიგრაციო და არასაიმიგრაციო ვიზების მიღება, მწვანე ბარათის მოპოვება, მოქალაქეობის მიღება, საიმიგრაციო სტატუსის შეცვლა, თავშესაფრის მოპოვება, ინვესტიციისა და ბიზნესის საშუალებით იმიგრირება,  სასამართლოში ემიგრანტთა ინტერესების დაცვა, ასევე სხვა სახის საიმიგრაციო საკითხების მოგვარება.  

აშშ-ს საიმიგრაციო კანონმდებლობა და წესები ხშირად რთული და დამაბნეველია, განსაკუთრებით იმ ადამიანებისთვის რომლებიც სხვა სამართლებრივ და კულტურულ გარემოში მოღვაწეობდნენ.  ჩემს მიერ სხვადასხვა სამართლებრივ გარემოში მიღებული პროფესიული გამოცდილება და რამოდენიმე ენის ცოდნა მეხმარება უკეთესად აღვიქვა ემიგრანტთა პრობლემები და სრულფასოვანი იურიდიული დახმარება გავუწიო მათ.  

საემიგრაციო კანონმდებლობის მოთხოვნების დაკმაყოფილება და ფორმალობების დაცვა ძალიან მნიშვნელოვანია თუ გსურთ დროულად გაიაროთ საიმიგრაციო პროცედურები და თავიდან აიცილოთ იმიგრაციასთან დაკავშირებული არასასიამოვნო გართულებები. ამ პროცედურების თითოეულ ეტაპზე მე გვერდში ვუდგევარ ჩემს კლიენტებს, რათა რაც შეიძლება მარტივად გაიარონ ეს პროცესი.

ჩემს მიერ გაწეული იურიდიული მომსახურება ეფუძნება:

 • პატიოსნებას და გულახდილობას
 • კომპეტენტურობას და პროფესიონალიზმს
 • ჩემთან მუდმივ და დაუბრკოლებელ კავშირს
 • გულმოდგინებას თქვენი საქმის მიმართ
 • მომსახურებისთვის გონივრულ გადასახადს

კონსულტაციისთვის შეავსეთ საკონტაქტო ფორმა ან დამიკავშირდით ტელეფონის ნომერზე: +1 (248) 900-3399.

იმიგრაცია

ჩემი იურიდიული ფირმა დახმარებას უწევს კლიენტებს შემდეგი საკითების მოგვარებაში:

 • მწვანე ბარათისთვის განაცხადის შეტანა;
 • იმიგრაცია ბიზნესის საშუალებით;
 • იმიგრაცია ოჯახური ურთიერთობების საფუძველზე;
 • საცოლის ან საქმრისთვის ვიზის მიღება;
 • სამუშო ვიზები;
 • საიმიგრაციო ვიზები;
 • არასაიმიგრაციო ვიზები;
 • სტუდენტური ვიზები; 
 • საინვესტიციო ვიზები;
 • თავშესაფარის მოპოვება;
 • ამერიკის მოქალაქეობის მიღება და ნატურალიზაცია;
 • დეპორტაციის შეჩერება;
 • სხვა საიმიგრაციო საკითხები.

თუ გაგაჩნიათ რაიმე კითხვა ან გჭირდებათ დახმარება, ანდა კონსულტაცია, გთხოვთ შეავსოთ საკონტაქტო ფორმა ან დამიკავშირდით ტელეფონის ნომერზე: +1 (248) 900-3399.